Mars Wrigley tilbakekaller noen av våre iskremprodukter

Vi har blitt varslet av en av våre leverandører om tilstedeværelsen av etylenoksid (ETO) i en av ingrediensene de leverer til vår iskremfabrikk i Frankrike, på nivåer som er høyere enn tillatt for denne ingrediensen i henhold til EU-lovgivningen.

Å forbruke produktet vil ikke være skadelig: vi bruker bare en liten mengde av denne ingrediensen i iskremproduktene våre, og nivået av ETO i isproduktet er derfor minimalt og langt under de lovlige grensene for Europa for ingrediensen.

I samarbeid med næringsmiddeltilsynet foretar vi fortsatt tilbakekalling av de berørte produktene. Dette er et problem som påvirker Mars så vel som andre produsenter.

Ingen andre Mars Wrigley-produkter, merker, batchkoder eller best før datoer påvirkes. 

Produktene som påvirkes

Tilbakekallingen i Norge gjelder bare produktene som er oppført nedenfor.

table.png

 

 

 

 

Råd til forbrukere
Alle som har kjøpt et produkt som har blitt påvirket av dette bes ta kontakt med oss via denne linken: https://nor.mars.com/en/contact-us

Denne tilbakekallingen er startet for forbrukernes beste. Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører.