Thriving People

Som et familieeid selskap som drives av The Five Principles, tror vi at den globale økonomien – og globale virksomheter som våre – må gjøre mye mer for å sikre at arbeidet gir mennesker flere muligheter.

Derfor er en viktig del av vår Sustainable in a Generation Plan – Thriving People. Dette er en ambisjon om å forbedre livene til 1 million mennesker i hele verdikjeden på en betydningsfull måte, for at de skal kunne lykkes. For å gjøre dette samarbeider vi med et nettverk av partnere fra frivillige organisasjoner og regjeringer, og fokuserer på tre områder der vi tror at vi kan skape meningsfylt forandring – øke inntekt, respektere menneskerettighetene og åpne muligheter for kvinner.

Large-ThrivingPeople_Section2_CocoaHarvestCoteD'Ivoire_2f.jpg

Forbedrer livene til 1 million mennesker

Økende inntekt

Mange millioner småbønder tar del i produksjon av mat som en del av verdens forsyningskjeder, og alt for mange av dem lever i fattigdom. For at vi skal kunne ha sikker og bærekraftig tilgang til råmaterialer som kakao, mynte og ris, må vi fokusere på hvordan vi kan øke inntekten til småbønder på best mulig måte.

Hos Mars mener vi at alle som jobber innenfor våre utvidede forsyningskjeder, skal tjene tilstrekkelig til å ha en anstendig levestandard.

Vi har begynt å investere i aktiviteter som har direkte påvirkning. I første omgang er det aktiviteter innen kakao-, mynte- og risforsyningskjedene, som strekker seg fra Elfenbenskysten til Kambodsja. Vi har også opprettet Farmer Income Lab, en tenketank-plattform for samtaler på tvers av sektorer, som kan bidra til å finne løsninger og bryte barrierer, for å finne nye tilnærmingsmåter for hvordan vi kan øke bøndenes inntekt.

Vi etablerte Livelihoods Fund for Family Farming sammen med Danone og andre selskaper i 2015. Nå investerer fondet over 120 millioner euro i utviklingen av bærekraftig jordbruk for mer enn 200 000 gårder rundt om i verden. Fondets mål er å øke inntekten til småbønder, samt å ta for seg matsikkerhet og gjenopprette økosystemer.

Rettferdighet, verdighet og respekt

Respekterer menneskerettighetene

Respekt for menneskerettighetene er grunnlaget for enhver vellykket og bærekraftig bedrift. Men den globale økonomien møter fortsatt på problemer vedrørende menneskerettigheter, og kan være spesielt kompleks i ytterkantene av de globale forsyningskjedene.

Vi er ikke fornøyde med hva som er oppnådd til dags dato, og vi tror at det er viktig å utforske nye tilnærmingsmuligheter. Vi mener at alle som blir berørt av virksomheten vår skal behandles med verdighet, rettferdighet og respekt – fra fabrikkarbeidere i Chicago til bønder på Elfenbenskysten.

Unlocking Opps for Women - Hero Image_0

Likestilling

Åpne muligheter for kvinner

Kvinner spiller en viktig rolle i bedriften vår – fra forsyningskjeder til lederskap. Kvinner står faktisk for to tredjedeler av verdens arbeidstid og produserer halvparten av verdens mat, men de tjener kun 10 % av verdens inntekt og eier mindre enn én prosent av verdens eiendom.

Som en del av vår Sustainable in a Generation Plan er målet vårt å åpne muligheter for kvinner på arbeidsplasser, markedsplasser og i forsyningskjeder.

Thriving People - Policies and Practices

Veien videre

Retningslinjer og praksiser sørger for at vi når målene våre

De globale retningslinjene våre sørger for at alle de ansatte har muligheten til å blomstre.