Sunn planet

Vi forstår at vi har et ansvar – og en mulighet – til å forbedre innvirkningen vi har på mennesker og planeten. I løpet av de siste årene har vi gjort store fremskritt og oppnådd målet om å ikke sende avfall til søppelfyllinger fra anleggene våre. Vi reduserer også direkte drivhusgassutslipp (GHG) gjennom fornybar energi og energieffektivitet, samtidig som vi gjør betydelige fremskritt i å redusere mat og annet avfall på alle de 126 produksjonsanleggene våre rundt om i verden.

Selv når vi fortsetter å forbedre miljøpåvirkningen av vår direkte drift, innser vi at en stor andel av vår innflytelse på planeten kommer fra vår utvidede forsyningskjede. Omtrent tre fjerdedeler kommer for eksempel av drivstoffutslippene fra landbruket og endret arealbruk i forbindelse med dyrking av ingrediensene vi trenger for å lage produktene våre. Motorene som driver global virksomhet – våre forsyningskjeder – er ødelagt, og vi jobber for å forvandle dem.
 
Etter en grundig gjennomgang av ressursbruk i hele verdikjeden vår (fra gårder til fabrikker til familiebord), har vi nå en bedre forståelse av avtrykket vårt på planeten, spesielt hvordan virksomheten påvirker klimaendringer, vannforbruk og arealbruk. Og vi har en plan for å håndtere disse problemene, både internt og gjennom deltakelse i programmer som  Champions 12.3, som tar sikte på å øke fremdriften mot å nå FNs bærekraftige utviklingsmål.
 
Vitenskapen er tydelig, og vi har satt ambisiøse mål i klimahandling, jord- og vannforvaltning for å bidra til å oppnå vår visjon om en sunn planet og sunne mennesker. Vi jobber for å håndtere disse problemene i viktige forsyningskjeder av råmaterialer – kakao, ris og mynte (som vi snakker mest om), pluss palmeolje, storfekjøtt, papirmasse og papir, soya og meieriprodukter – rundt om i verden.

Mars relying on solar panels for energy use.

Climate Action

Menneskeskapte klimagassutslipp (GHG) har endret atmosfæren, og mennesker i hele verden begynner å merke konsekvensene av det – høyere gjennomsnittlige og ekstreme temperaturer, endringer i nedbør og mer ekstreme og uforutsigbare stormer.

Vitenskapen sier vi må begrense den globale oppvarmingen til mindre enn 2 °C, som beskrevet i den internasjonale Parisavtalen for klimaendringer, for å unngå de mest ekstreme konsekvensene. For å gjøre vår del har vi satt oss et mål om å redusere totale GHG-utslipp i hele kjeden vår med 27 % innen 2025, og med 67 % innen 2050 (med utgangspunkt i nivåene fra 2015).

Healthy Planet - 3a

Water Stewardship

Mangel på vann påvirker 40 % av verdens befolkning, og andelen vil fortsette å øke i takt med befolkningsveksten. Jordbruk er den sektoren med størst vannforbruk. Derfor må vi fokusere på hva som dyrkes i forsyningskjedene våre, samt hvordan og hvor det dyrkes, for å kunne finne en bærekraftig måte å forvalte denne viktige ressursen på.

Mars_Land Use_IMG_8088_0

Land Use

Vi er avhengige av bønder fra hele verden for å få tak i råmaterialer som ris, kakao og vanilje, hver dag. For å sørge for mat til jordens økende befolkning har jordbruksinnovasjoner i århundrenes løp bidratt til å forbedre bøndenes avlinger. Dette har også gitt jordbruket nye utfordringer, inkludert dårligere jordkvalitet, gjødsel og plantevernmidler på avveie og konsekvensene av klimaendringer.

Disse utfordringene krever at vi handler nå for å beskytte land og jordbruk for fremtidige generasjoner, og ikke minst for å bevare biologisk mangfold, habitater og naturressurser. 

Åpenhet og tiltak

Vi fortsetter å utvikle retningslinjer, standpunkter og handlingsplaner for å nå bærekraftsmålene våre – for alt fra fornybar energi og avskoging til vannforbruk.

Worker documenting recycled packaging

Bærekraftig emballasje

Emballasje er noe vi bruker på alle Mars-produkter, fra beskyttelse av produkter under transport og god holdbarhet til merkevaredesign. Mars forstår viktigheten av emballasje. Derfor planlegger vi å ta i bruk 100 % resirkulerbar emballasje innen 2025.

Vi kommer til å endre mer enn bare den fysiske emballasjen for å nå målet vårt. Mars oppmuntrer forbrukere til å kaste emballasjen på en ansvarlig måte. I tillegg vil vi arbeide for å endre resirkuleringsinfrastrukturen ved å utvikle plastsorteringsanlegg for ordentlig resirkulering. På den måten ønsker vi å oppnå mer enn 90 % gjenbruksplast.