Heading
Retningslinjer og praksiser
Skaper en bedre verden

Hver dag er en mulighet til å iverksette tiltak for å skape verden vi ønsker i morgen. Våre retningslinjer og praksiser er det som bidrar til å forme den fremtiden, og de rokker vi ikke ved. Alle våre associates har som oppgave å følge disse hver dag.  

Disse retningslinjene og veiledningene er altså på plass for at du skal kunne føle deg trygg på at når du velger noen av produktene eller tjenestene våre, så er kun det beste godt nok. Verden vi ønsker i morgen, begynner med hvordan vi gjør forretninger i dag, og disse retningslinjene viser deg hvordan vi gjør dette.

Etiske retningslinjer for leverandører
Forpliktelse til kjøling
Forpliktelse til tilsatt sukker
Kakao og skog
Kriterier for ernæring i mat
Menneskerettigheter i forsyningskjeden for thailandsk fisk
Miljøretningslinjer for fabrikker
Offentlige retningslinjer og beslutningspåvirkning
Oversikt over avskoging
Posisjonserklæring for arealbruk
Posisjonserklæring for inntekt
Posisjonserklæring for klimahandling
Posisjonserklæring for menneskerettigheter
Posisjonserklæring for vannforvaltning
Prinsipp for antikorrupsjon
Retningslinjer for biomedisinsk og klinisk menneskelig forskning
Retningslinjer for databehandling
Retningslinjer for dyreforskning
Retningslinjer for forhindring av avskoging
Retningslinjer for GMO
Retningslinjer for innkjøp av masse og papirbaserte materialer og avskoging
Retningslinjer for innkjøp av soya og avskoging
Retningslinjer for innkjøp av storfekjøtt og avskoging
Retningslinjer for krav til berikede matvarer og ernæringsmidler
Retningslinjer for kunstige farger
Retningslinjer for kvalitet og matsikkerhet
Retningslinjer for markedsføring
Retningslinjer for menneskerettigheter
Retningslinjer for oversikt over forhindring av avskoging
Retningslinjer for vitenskapelig forskning og engasjement