Heading
The Five Principles

The Five Principles danner grunnlaget for hvordan vi gjør forretninger i dag og hver dag. Med 115 000 associates i Mars som jobber i 80 land over hele verden, er det viktig å ha en klar retning og et moralsk kompass. Den langsiktige fremtiden for vår virksomhet og planeten avhenger av at vi står for mer og tar dristige valg. Derfor benytter vi oss av enhver mulighet til å skape en positiv innvirkning i en stadig skiftende verden ved å følge vår veiledende filosofi som alltid har differensiert oss – The Five Principles.  

Vi legger The Five Principles til grunn for enhver beslutning vi tar. Det betyr:  

  • Vi er forpliktet til kvaliteten på arbeidet og bidrag til samfunnet.  
  • Vi omfavner vårt ansvar (som enkeltpersoner og selskap) til å handle nå.  
  • Vi baserer beslutninger om gjensidige fordeler for våre interessenter.  
  • Vi utnytter effektiviteten, slik at vi kan bruke ressursene våre mest mulig effektivt.  
  • Vi har den økonomiske friheten til å ta våre egne beslutninger, ubegrenset av andre. 

Vi vet at det vi gjør bare er like bra som hvordan vi gjør det, og våre handlinger hjelper oss å skape en bedre verden for kommende generasjoner.

De fem prinsippene: kvalitet
Forbrukerne er sjefen. Vi jobber for kvalitet, og god verdi for pengene er målet.

FORTIDEN VÅR
Hvordan er vi en del av hverdagen?

Mars tok form i en depresjonstid, har møtt på sterk konkurranse og vokst til dagens størrelse som et resultat av milliarder av kjøp i året. Disse kjøpene er ofte små for forbrukerne, men de har finansiert veksten vår rundt om i verden. Hvordan skjedde dette? Hvordan kan vi fortsette suksessen?

FORMÅLET VÅRT
Forbrukeren er sjefen

Vi må huske på at vi ikke kan påvirke millioner av forbrukere før vi har overbevist den første kunden, og deretter den andre og tredje, om å velge merkevaren vår. Hvert eneste salg skal behandles som det aller viktigste salget. Hvis vi glemmer dette, risikerer vi å forbli i fortiden og ignorere fremtiden. Vi er helt avhengige av forbrukerne for å kunne skape fremtiden vi ønsker oss, og vi må alltid strebe etter å forstå behovene deres. Ved å gjøre dette kan vi etablere livslange relasjoner til dem gjennom produkter og merkevarer som gir dem glede i dag, og som også kan tilpasses fremtiden etter som kulturer og livsstiler endres.

LIDENSKAPEN VÅR
Vi jobber for kvalitet

Selskapet vårt er dedikert til høy kvalitet i alt arbeidet vi gjør. Kvalitet er den kompromissløse standarden for handlingene våre, med utgangspunkt i lidenskapen og stoltheten over å være en del av Mars-samfunnet. Arbeid av høy kvalitet er den første ingrediensen til kvalitetsmerker, og kilden til omdømmet vårt om høye standarder.

MERKEVARENE VÅRE
Merkevarer av kvalitet med unike fordeler

Vi vet at ved å opprettholde en nær relasjon til forbrukerne, kan vi overbevise dem om å kjøpe produktene våre gang på gang. Produkter og tjenester av høy kvalitet som stadig oppfyller standarder for god ytelse og som lages med minimal innvirkning på miljøet, har alltid vært årsaken til suksessen vår. Det er flere som skryter av høy kvalitet, men få kan konkurrere med forpliktelsen vår til å yte vårt aller beste og heve standardene gjennom konstant innovasjon.

STANDARDENE VÅRE
Verdi for pengene

I tillegg til kvalitet må vi også levere god verdi for pengene. Ettersom vi utvikler flere innovative produkter og tjenester for å følge med i tidens endringer, blir det en stadig mer kompleks oppgave å oppnå verdi for pengene. Ved å kombinere best kvalitet med best verdi tilbyr vi forbrukerne best mulig produkter for sine behov.

De fem prinsippene: ansvarlighet
Som individer krever vi at vi tar ansvar for våre egne handlinger – som Associates støtter vi andres ansvarsområder.

ROLLEN VÅR
Slik skaper vi kulturen vår

Vi velger å ikke være et konsern hvor personlig ansvar fordeles mellom mange administrasjonsnivåer. Alle associates bes om å ta direkte ansvar for resultater, ta initiativ og bruke egen dømmekraft, og ta avgjørelser basert på dette. Ved å ansette etisk skikkede folk som er egnet for jobbene sine og ved å stole på dem, gir vi våre associates ansvaret for sine egne høye standarder.

TILLITEN VÅR
Våre associates' betydning for oss

Selskapet vårt er kompleks, med merkevarer, bedrifter og drift over hele verden. Hvordan kan vi lykkes hvis alle avgjørelser tas sentralt? Derfor gir vi alle associates friheten til å ta ansvar, slik at de kan levere gode resultater i oppgavene de er tildelt. I sin tur mottar associates respekt og støtte, og de belønnes etter innsats. Vi feirer suksess og anerkjenner alle associates som gjør en ekstra innsats. Vi oppfordrer også associates til å utvikle ferdighetene sine så mye som mulig, slik at de kan påta seg mer krevende arbeidsoppgaver.

FORVENTNINGEN VÅR
Samarbeid og avdelingers ansvarsområder

Akkurat som våre associates må være villige til å ta enkelte risikoer på veien mot å nå et felles mål, må også avdelinger samarbeide for å oppnå større mål innen konsernet. Selv om hver av dem er ansvarlig for å nå sine respektive mål, er avdelinger og områder basert på gjensidig tillit, og må kunne respondere til andre. Fordi vi er avhengige av hverandre må vi kommunisere målene, planene, aktivitetene og behovene aktivt, og løse eventuelle konflikter på en rettferdig måte.

INNSTILLINGEN VÅR
Ansvarsområder og belønninger for samarbeidet

Prinsippet om ansvarlighet gjelder på alle nivåer hos Mars, fra de ansattes forpliktelse til å opprettholde høy standard av ærlighet og integritet, til selskapets etiske ansvar overfor samfunnet og miljøet. Fordi vi verdsetter og anerkjenner hverandres bidrag behandler vi alle associates rettferdig og likt, unngår privilegier som skaper forskjeller mellom folk, og godtar ikke respektløs oppførsel på noen som helst måte. Dette er bakgrunnen for ordet «Associate» og den egalitære ånden hos Mars – som er retningslinjene og praksisene våre uavhengig av alder, kjønn, rase og religiøs tro. Dermed må vi også tørre å si ifra når associates ikke opptrer i samsvar med verdiene våre. Vi har troen på at hvis det vi sier og gjør samsvarer med prinsippene våre, kommer vi til å oppnå resultatene vi ønsker.

De fem prinsippene: gjensidighet
Felles fordeler er en delt fordel – en delt fordel er varig.

RELASJONENE VÅRE
Hvorfor gjensidighet gagner alle

Vi mener at standarden for bedriftsrelasjoner burde måles etter graden av gjensidige fordeler. Disse fordelene har flere former, og må ikke nødvendigvis være av økonomisk natur. På samme måte må vi forsøke å oppnå de mest konkurransedyktige forholdene. Mars’ handlinger burde aldri utføres på bekostning av andre, verken økonomisk eller på andre måter. Gjensidighetsprinsippet vårt har vært en trofast guide ved etablering av vellykkede selskaper i nye geografiske områder og kulturer. Det har sørget for god oppførsel, smart og effektiv bruk av naturlige ressurser og minimert innvirkning på miljøet.

VÅRT FELLES MÅL
Gjensidigheten til fordeler

Vi er avhengige av sterke relasjoner – med forbrukere, associates, leverandører, distributører og samfunnene vi bor og arbeider i. Vi tror at vi kun kan oppnå best mulige resultater hvis vi opptrer uselvisk i disse relasjonene og gir dem det de fortjener.

LØFTET VÅRT
Prinsippet om gjensidighet: For forbrukerne våre

Troen vår på kvalitet og verdi er absolutt. Uavhengig av presset i forretningsverdenen må handlingene og avgjørelsene våre reflektere det faktum at vi opplever suksess og støtte hvis vi tilbyr kvalitet og verdier. Suksess på bekostning av dette er kortvarig.

BELØNNINGEN VÅR
Prinsippet om gjensidighet: For associates, avdelinger og interessenter

Gjensidighetsprinsippet tas i bruk på lik linje i alle aspekter av bedriften vår. Vi verdsetter associates som individer, for talentet og ressursene de har å by på, og de belønnes rettmessig for resultatene sine. Fordi vi anerkjenner at alle har forskjellige behov avhengig av selskapets vekst, aksepterer vi at associates kan ta valg om arbeidsstil eller karrieremuligheter som passer best til deres behov. Avdelinger jobber mot målene sine for Mars sin skyld. Dette mottar de støtte og ressurser for. Investorer mottar en god avkastning på investeringene sine, som belønning for langvarige forpliktelser.

FORPLIKTELSEN VÅR
Prinsippet om gjensidighet: For leverandørene og samfunnene våre

I forhandlinger med leverandører og distributører må vi unngå betingelser som er skadelige for virksomheten deres, og samtidig kreve forsyninger og tjenester fra dem som er best for oss. Gjensidighet forplikter oss til å respektere miljøet og utvikle de mest bærekraftige metodene, for å nå målene våre på en spesiell måte. Målet vårt er å tilby fordeler til lokale og nasjonale samfunn ved å øke deres velstand og livskvalitet, samtidig som samarbeidet med dem er fordelaktig for oss.

STANDARDENE VÅRE
Konsernets ansvar

Vår konstante forpliktelse til gjensidighet har alltid gitt konsernet vårt de høyeste standardene for ansvarlighet. Det har konsekvent understøttet etikken i driften av konsernet vårt, og har hjulpet oss til å handle på en rettferdig måte i alle områdene vi opererer i. Gjensidighetsprinsippet er kjernen i forholdet vi har til våre associates og forbrukere, som er bygget på tillit, respekt og ærlighet.

De fem prinsippene: effektivitet
Vi utnytter ressursene etter beste evne, sløser ikke bort noe som helst og gjør kun det vi kan best.

RELASJONENE VÅRE
Effektivitet i praksis

Hvordan kan vi ivareta prinsippene, gi god verdi for pengene og dele suksessen vår? Styrken vår ligger i effektivitet, evnen til å organisere alle verdiene våre – fysisk, økonomisk og menneskelig – for maksimum produktivitet. Dette er logisk – både for bedriften og for en bedre verden. På denne måten produseres og leveres produktene og tjenestene våre med høyest mulig kvalitet, med minst mulig kostnader og minst bruk av ressurser. Vi forsøker også å administrere all virksomhet med de mest effektive prosessene for beslutningstaking.

TILNÆRMINGEN VÅR
Avkastning på totalkapital (ROTA)

Virksomhetsfilosofien til Mars skiller seg ut fra andre bedrifter, og dette er en viktig årsak til suksessen vår. Tilnærmingsmåten vår skiller ut avkastning på totalkapital (ROTA) ikke bare som det primære økonomiske tiltaket for økonomi, men også som en pådriver for vekst. Ved å minimere ressursene våre gir vi kundene utmerket verdi for pengene sine, mens vi får god avkastning på et lavere profittnivå enn konkurrentene våre. Dette gir oss enda mer penger å bruke på vekst.

OPPBYGNINGEN VÅR
Høy produktivitet og lave kostnader

Avdelingene våre streber alltid etter å øke produktivitet og redusere kostnader. Kontorene våre er åpne områder med direkte kommunikasjon, og våre associates kan dele erfaring og kunnskap raskt. Anleggene våre er ryddige og rene med enkelt design. Vi fortsetter innovasjonene – vi leter etter nye prosesser, teknologier og måter å arbeide på for å forbedre produksjonsraten, redusere avfall, minimere miljømessig innvirkning og få mest mulig ut av den globale læringen vår.

ERFARINGEN VÅR
Nye muligheter

All drift av virksomheter er kompleks, og det kreves en god del erfaring og kunnskap for at det skal fungere godt. Derfor tenker vi oss godt om før vi tar del i aktiviteter vi ikke kan mye om. Når vi lanserer nye bedrifter, hjelper ROTA-retningslinjene våre oss med å oppnå effektivitet og overskudd så raskt som mulig.

VISJONEN VÅR
Effektivitetsutfordringen

Effektivitet er en felles utfordring. Det krever konstant og åpen kommunikasjon, og definerer hvordan vi arbeider som individer og som organisasjon. Små bedrifter, få ansatte og store jobber i hendene til svært talentfulle associates er effektivitetsprinsippet i praksis.

De fem prinsippene: frihet
Vi trenger frihet til å skape fremtiden – vi trenger overskudd for å beholde friheten.

STRUKTUREN VÅR
Hvorfor frihet er viktig

Mars er én av verdens største privateide konsern, og det er et bevisst valg vi har tatt. Mange andre selskaper hadde samme utgangspunkt som Mars, men solgte andeler eller endte opp med begrensende gjeld for å kunne drive bedriften videre etter hvert som de ble større og fikk behov for nye ressurser. De ofret en del av friheten sin for å utvide bedriften. Vi tror at vekst og velstand kan oppnås på andre måter.

STRATEGIEN VÅR
Overskudd

Mars’ frihet er avhengig av overskudd. Fordi Mars går i overskudd og genererer penger, må vi ikke låne så mye penger at vi kan miste kontroll over egen virksomhet. Så lenge Mars beholder denne friheten, er velferden vår viktigere enn økonomiske prioriteter. Samlet sett gir de oss muligheten til å utvide virksomheten vår og fortsette å utgjøre en forskjell gjennom arbeidet vårt. Motivasjonen til alle Mars-ansatte burde være den samme som Mars-familiens opprinnelige drøm: å se hvordan prinsippene gagner alle, både internt og utenfor bedriften vår. For å oppnå dette må vi reinvestere en betydelig del av overskuddet vårt hvert år. Overskuddet gir oss penger vi kan bygge og utvide anlegg med. Vi kan prøve oss på nye markeder, investere i R&D, finne nye løsninger og implementere nye fremgangsmåter, overta nye bedrifter og etablere strategiske allianser – alt vi trenger for alltid å ligge ett skritt foran.

PLANEN VÅR
Fremtidig vekst

Hvis Mars fortsetter å generere tilstrekkelig overskudd, kan vi drive bedriften slik vi mener er best. Mens Mars vokser, vurderer vi avgjørelser om diversifikasjon med omhu – vi vil kun operere innen bedrifter og markeder vi kan lykkes i.

DRIFTSSTRUKTUREN VÅR
Privat eierskap

Privat eierskap gir Mars frihet. Friheten må utnyttes ansvarlig av både associates og avdelinger. Vår måte å drive virksomhet på lar oss beholde friheten som selskap, og gir associates som individer friheten til å utvikle nye innovasjoner, handle og vokse mens vi oppnår felles mål. Dette skaper et arbeidsmiljø vi kan trives i. Vårt private eierskap, enstemmige formål og de høye etiske standardene lar oss bevege oss mot nye områder raskt, være modige i møte med konkurranse, og ta rimelige risikoer. Først og fremst gir det private eierskapet oss friheten til å gjøre langsiktige investeringer, bygge opp bedrifter og sørge for våre associates' velferd. Denne innstillingen har vært drivkraften hos Mars. Vi må la den fortsette å drive oss fremover mot en lysere fremtid.