Eyebrow
Sunn planet
Heading
Aktivt ansvar for vannforvaltning
Subheading
Sikre viktige ressurser

Det å sørge for at dyrebare naturressurser er tilgjengelig i flere generasjoner er en viktig del av verden vi vil se i morgen, og ingen ressurs er nok viktigere enn vann. Vannmangel påvirker mer enn 40 % av befolkningen globalt, og andelen øker etter hvert som befolkningen øker. Landbruk bruker mest vann, noe som betyr at for å håndtere vann på en bærekraftig måte, må vi fokusere på det som vokser i verdikjedene våre og hvordan. Vi bør også vurdere påvirkningen av klimaendringer, da det kan forandre nedbørsmønstrene, endre mengden, timingen og intensiteten – og skade landbruket.  

Som en del av Sustainable in a Generation Plan er det langsiktige, vitenskapsbaserte målet vårt å eliminere ikke-bærekraftig vannbruk i verdikjeden vår ved å begynne med å halvere forbruket innen 2025*. Vi har også et mål om å forbedre vanneffektivitet med 15 %* på svært vannkrevende anlegg innen 2020. Ved utgangen av 2018 er vi nesten halvveis til dette målet. 

Vi har kartlagt totalt vannforbruk på tvers av de globale forsyningskjedene våre, undersøkt om vannet kommer fra naturlig regn eller irrigasjon av avlinger, og begynt med redusering av vannforbruk i svært vannkrevende vassdrag hvor vi henter inn materialer i Australia, India, Pakistan, Spania og USA. Lær mer om standpunktene våre for vannforvaltning

I vår direkte drift fokuserer vi på å bruke vann effektivt, fremme vanngjenvinning og forebygge forurensning gjennom ansvarlig håndtering av avløpsvann. Vi har sett lovende fremgang, og kan skilte med en reduksjon i global vannbruk på 18 % fra 2007 til 2015.  

Vi implementerer opplæring for bønder og teknologi for å fremme mer bærekraftig vannbruk i forsyningskjedene våre. I enkelte områder tar vi ledelsen over vannforvaltning, samarbeider med leverandører, setter bærekraftige standarder som Sustainable Rice Platform og Alliance for Water Stewardship, offentlige utviklingsorganisasjoner og NGO-er, for virkelig å utgjøre en forskjell i landbrukssamfunnene. Et eksempel på dette er arbeidet vårt med den sveitsiske NGO-en Helvetas og vannproduktivitetsprosjektet WAPRO, hvor 17 partnere fra private og offentlige sektorer arbeider for å forbedre matsikkerhet, effektivitet av vannbruk og inntekt for over 60 000 bomulls- og risbønder i seks asiatiske og afrikanske land.  

På steder vi ikke kan redusere vannbruk til et holdbart nivå, planlegger vi å utforske muligheter for balansering utenfor verdikjeden vår, for eksempel gjenoppretting av landskap, for å nå målene våre. Og som en siste mulighet hvis vi ikke kan begrense belastningen på lokale nedbørsfelt, er vi forberedt på å beskytte nedbørsfeltet ved å endre hvor vi gjør innkjøp, fordi vi gjør alt vi kan for å beskytte denne verdifulle kilden – slik at den fortsatt er der i morgen. 

*(Fra 2015-nivåer)