Man standing in trees
Eyebrow
Sunn planet
Heading
Bærekraftig arealbruk for kommende generasjoner
Subheading
Bevare naturressurser

Gjennom århundrer har større, mer effektiv dyrking bidratt til å forbedre avkastningen i råvareavlinger for å mate en voksende befolkning, noe som også har økt inntektene til landbruket. Samtidig er landbruk utsatt for utfordringer, blant annet dårligere jordkvalitet, gjødsel og plantevernmidler på avveie, og klimaendringer. Disse utfordringene krever at vi gjør endringer i dag, for å beskytte jorda for fremtidige generasjoner og bevare biologisk mangfold og naturressurser.   

Den nyeste vitenskapen anbefaler at ikke mer enn 15 % av det globale jordbruket skal dyrkes for avlinger. Nå er planeten vår rett ved denne terskelen, og derfor har vi som mål, som en del av Sustainable in a Generation Plan, å holde oss på dette nivået for landområder som er en del av verdikjeden vår.  

Slik jobber vi med partnere i forsyningskjeden for å øke produksjonen 

Vi samarbeider med partnerne i forsyningskjeden vår for å øke landbruksproduksjonen uten å utvide det bærekraftige fotavtrykket vårt på land. Dette innebærer fokus på effektiv og bærekraftig arealbruk, samt rehabilitering av forringede landområder. Vi ser en stor mulighet. Ta for eksempel kakao – som utgjør nesten én tredjedel av fotavtrykket vårt på land og har potensialet til å tredoble avlingene. Økte avlinger kan hjelpe oss med å holde det fotavtrykket vi har i dag, selv mens bedriften fortsetter å vokse. 

Retningslinjer for arealbruk 

En stor miljømessig og sosial påvirkning på bedriften vår er mengden landareal som kreves for å produsere råmaterialene til produktene våre. Selv om vi ikke kontrollerer gårdene og stedene som leverer til oss, anerkjenner vi viktigheten av å sikre at disse områdene ikke utvides utover en sikker grense for jordbruksland. Dette er avgjørende for å ivareta planeten vår og landbrukssamfunnene. Lær mer i posisjonserklæringen for arealbruk

Videre innsats 

I tillegg til håndtering av landareal vil vi:

  • Utnytte vitenskap for å forbedre produksjonsprosessene og øke sunne avlinger på eksisterende dyrket jord. I 2010 publiserte vi den foreløpige versjonen av kakao-genomet sammen med partnerne IBM og US Department of Agriculture. Dette var det første trinnet i utviklingen av bønders mulighet til å plante mer robuste trær med flere avlinger som er tørke- og sykdomsresistente.  
  • Fokusere på kakaobærekraft ved å bli en del av Cocoa & Forests Initiative – hvor vi samarbeider med andre selskaper for å takle tap av skog som henger sammen med kakaoproduksjon. I november 2017 bestemte vi oss for å støtte løftet til Cocoa & Forests Initiative om å slutte med avskoging og gjenplante skoger. Vi startet på Elfenbenskysten og i Ghana, verdens ledende kakaoprodusenter. Lær mer i tilnærmingen vår til kakao og skoger
  • Vurdere påvirkningen vår ved å jobbe sammen med leverandører og andre partnere for å undersøke påvirkningen vår på arealbruk i forsyningskjedene våre for planeten og menneskene, og vi kan sammen finne måter å forbedre resultatene på.  

Til syvende og sist kan vi beskytte miljøet bedre gjennom bedre håndtering av areal og øking av avlinger på en bærekraftig måte. Lær mer i posisjonserklæringen for klimahandling