Eyebrow
Personlig tilpasset ernæring
Heading
Min mat for min kropp, i min situasjon

Personlig tilpasset ernæring er blitt et viktig fokusområde for forbrukere som er opptatt av å forbedre og ivareta egen helse. Stadig flere forbrukere er genuint motiverte til å nå spesifikke mål for helse og livsstil ved å spise riktig. De tar avstand fra generaliserte tilbud og leter etter individualiserte alternativer. Forskning, data og teknologi jobber sammen for å muliggjøre disse nye løsningene. Enten det er personlig tilpasset mat og næringstilskudd eller tjenester for personlig tilpasset ernæring. Mars Edge ser et stort potensial her, og ønsker å samarbeide med andre for å finne ut hvordan vi kan forme denne voksende industrien.