Eyebrow
Farmer Income Lab
Heading
Vi støtter en bærekraftig fremtid sammen med bønder

Mer enn et århundre i bransjen har lært oss noen ting – nemlig at de mest suksessfulle og bærekraftige bedriftspraksisene er de som gagner alle involverte. Som global matbedrift er vi avhengige av småbruk. Derfor er det vårt ansvar å sørge for at eiere av småbruk som dyrker essensielle ingredienser i Mars-produkter, kan tjene nok til å støtte gårdene, familiene og samfunnene sine økonomisk, nå og i fremtiden.

Dessverre lever 200 millioner småbruksbønder i hele verden i fattigdom, selv om de produserer mat innen forsyningskjeden. Det har ikke bare en negativ innvirkning på småbruk i dag, det betyr også at de ikke vil kunne dekke etterspørselen av mynte, ris, kakao og andre essensielle ingredienser for Mars-produkter. Derfor tok vi handling og skapte Farmer Income Lab, et samarbeidsprosjekt hvor vi tenker og gjør. Her stiller vi spørsmål, finner løsninger og inspirerer til handling for å opprette globale forsyningskjeder som støtter bønder og bransjen.

«Ambisjonen vår er at alle som jobber i de utvidede forsyningskjedene våre skal tjene tilstrekkelig til å opprettholde en anstendig levestandard. Vi kommer til å jobbe med flere eksperter for å veilede arbeidet i Farmer Income Lab.» – Barry Parkin, Chief Procurement and Sustainability Officer

Fremgangsmåten vår er basert på bevis og samarbeid. I samarbeid med en rekke partnere – inkludert akademiske, private, veldedige og mellomstatlige organisasjoner – undersøker vi eksisterende bevis og går i dybden for å utvikle retningslinjer basert på resultater som øker bønders inntekt til nødvendig nivå og skala. Men vi holder ikke alt for oss selv. Vi utga funnene og innsikten vår i 2018, og dette gagner hele bransjen. 

Ved å utvikle nye retningslinjer og modeller for å sørge for at småbruksbønder har en inntekt de kan leve av, sikrer vi også at de kan dyrke og produsere mynte, kakao, ris og andre viktige avlinger i fremtiden. Slik forsynes våre associates med ingrediensene de trenger for å lage Mars-produktene kundene våre kjenner og elsker.

Mer fra Mars