Eyebrow
Bærekraftsplan
Heading
En sikker fremtid for mynte
Subheading
En frisk tilnærming

Med lanseringen av det globale tiltaket vårt AdvanceMint (kjent som Shubh Mint i India) tar vi handling i dag for å utvikle plantevitenskap og investere i myntebønder og deres samfunn, for å sørge at avlingene kan trives i flere generasjoner.  

 

HVORDAN OPPNÅ BÆREKRAFTIG MYNTE 

Mynte er en spesialplante som dyrkes i USA, Canada og India. Planten er levebrødet til mer enn 1 million bønder. Vi samarbeider med bønder og eksperter gjennom AdvanceMint for å ta for oss de spesifikke problemene innen hvert område, for å få en bedre forståelse av forskjellige konsekvenser av jordbruk og forskjellige sosiale, økonomiske og miljømessige utfordringer.  

Innen 2025 har vi som mål å: 

  • Utvikle plantevitenskap for mynte ved å samarbeide med forskningspartnere. 
  • Redusere vannforbruk med 30 % i områder med stort vannforbruk ved å fremme god praksis for jordbruk (GAP).  
  • Forbedre inntekten til småbønder ved å samarbeide med industrieksperter og leverandører. 

Vi gjør dette ved å fokusere på tre hovedområder: 

Motstandsdyktige planter 

Vitenskapen forteller oss at endringer i værforhold, jordhelse og sykdom truer myntens levetid. Derfor støtter vi forskning med målet om å utvikle planter som takler sykdom, øke avlinger, tilpasse dem etter klimaendringene og effektivisere bruken av vann. 

Motstandsdyktig jordbruk 

I India strever myntesmåbønder med dårligere avlinger og økt vannforbruk. I løpet av de neste fem årene kommer Shubh Mint-programmet vårt, i samarbeid med partneren vår Tanager, til å lære opp mer enn 20 000 småbønder i Uttar Pradesh – et viktig område innen dyrking av mynte – i GAP, slik at de kan forstå mer om planting, irrigasjon, jordas helse og ansamlingsteknikker som fører til motstandsdyktige planter. 

I USA og Canada er startkapitalen høy for dyrking av mynte, hvilket kan gjøre det vanskelig å implementere ny og forbedret jordbrukspraksis. Høsten 2017 startet vi et pilotprogram for å takle dette problemet, som tilbyr årlig støtte til statlige mynteorganisasjoner, som gir bønder muligheten til å teste eller implementere best kjente praksis for reduksjon av vannforbruk, forbedring av jord og/eller økt energieffektivitet. 

Motstandsdyktige samfunn 

I Uttar Pradesh møter fattige myntebønder på en rekke sosioøkonomiske utfordringer, som kjønnsforskjeller og forskjellige muligheter til utdanning. Som en del av forpliktelsen vår til å øke inntekten til småbønder etablerte vi et samarbeid med Tanager for å organisere mer enn 200 selvhjelpsgrupper, hvor kvinner i India kan treffes og motta informasjon og kapital og lære mer om dyrking og annen nyttig kunnskap. Vi gir også økonomisk støtte til nye landsbybiblioteker gjennom NGO-en READ India, for å etablere flere møtesteder med tilgang til bøker, datamaskiner, rent drikkevann, opplæring og muligheter. 

I Nord-Amerika, hvor vi kjøper mynte indirekte fra mer enn 300 gårder, utvikler vi et program sammen med universiteter i stater hvor mynte dyrkes, slik at studenter kan lære om bærekraftig myntepraksis og skape bedre forbindelser mellom produsentene og forbrukerne av maten vår. På den måten kan vi dra nytte av denne verdifulle veksten i flere generasjoner.

    Mer fra Mars