Eyebrow
Sunn planet
Heading
Gjøre driften vår grønnere og endre de viktigste forsyningskjedene
Subheading
Mars tar ansvar for klimahandling

Vitenskapen er tydelig – klimaendringene er ekte, og folk har allerede begynt å føle effektene over hele verden.  

Vi har sett på den mest pålitelige forskningen for å kunne bli Sustainable in a Generation. Vitenskapen forteller oss at vi må redusere de totale GHG-utslippene (drivhusgass) i hele kjeden vår med 27 % innen 2025, og 67 % innen 2050 (med utgangspunkt i nivåene fra 2015), for å forhindre jordens temperatur stiger med mer enn 2 °C. Slik jobber vi mot det målet: 

  • Vi har forpliktet oss til å oppnå null GHG-utslipp (netto) i direkte drift innen 2040 (fra mer enn 420 anlegg i mer enn 80 land). Vi gjør fremgang ved å benytte fornybar elektrisitet i stor skala, og støtte fremskritt innenfor fornybare termiske løsninger.  
  • Mars bruker eller kjøper allerede fornybar elektrisitet for å dekke mer enn 50 % av fotavtrykket vårt, inkludert i 100 % av driften vår i Østerrike, Belgia, Tsjekkia, Frankrike, Litauen, Mexico, Polen, Spania, Storbritannia og USA. Foruten disse 10 landene har vi signert en ny strømavtale på 20 år med Total EREN om å kjøpe 100 % av strømmen vår i Australia fra solenergi fra og med 2020.  

Slik forandrer vi forsyningskjedene våre for å beskytte klimaet 

Vi jobber med å forbedre produksjonen av mat gjennom hele forsyningskjeden vår for å håndtere GHG-utslippene våre. Tre fjerdedeler av hele karbonfotavtrykket til verdikjeden vår kommer fra arealbruk. Utslipp for landbruk varierer, avhengig av ingrediensene vi bruker i produksjonen av produktene våre.  

Vi jobber med å forandre viktige forsyningskjeder ved å samarbeide med leverandører, bønder og andre for å forhindre avskoging og produsere ingredienser mer effektivt for et lavere CO2-utslipp. Bærekraftig landbrukspraksis, som effektiv irrigasjon, motstandsdyktige avlinger og forbedret jordhelse, forbedrer ikke bare miljøpåvirkningen, men hjelper også bøndene. 

I tillegg vil samarbeid med både små og store leverandører og bønder være avgjørende for å gjøre fremskritt for å hindre avskoging. Vi jobber sammen for å sørge for at produksjonen av viktige ingredienser ikke ødelegger skoger eller forringer naturlig landskap, og utforsker muligheter til å skille ut karbon i jord og trær, slik at vi kan beskytte skogene i flere generasjoner.  

Lær mer i posisjonserklæringen for klimahandling og arealbruk