woman in greenhouse
Eyebrow
Bedre velvære
Heading
Håndtere matsikkerhet og trygghet
Subheading
Redusere matrisiko over hele verden

Som en stor matprodusent vet vi hvor viktig ernæring er og hvordan maten vi spiser påvirker helsen vår, inkludert kognitiv kapasitet og økonomiske muligheter. Utrygge matvarer kan ha forstyrrende sosiale og økonomiske konsekvenser.  

For å se dette i sammenheng blir omtrent 4,5 milliarder mennesker i året utsatt for mykotoksiner, inkludert aflatoksiner, som finnes i landbruksavlinger, og disse kontaminerer 25 % av maten i hele verden. Dette fører til et inntektstap på mellom 600 millioner og 1 milliard dollar. Etter hvert som nye trusler oppstår, må vi treffe tiltak.  

Enkelt sagt, hvis det ikke er trygt, er det ikke mat. Og derfor er målet vårt å bekjempe utrygge matvarer, spesielt i lavinntektsland, for å løse problemet med underernæring rundt om i verden.   

Handlingsplanen for matsikkerhet og trygghet  

Vi tar et standpunkt for å minimere matrisiko ved bruk av vitenskap og samarbeid i verdikjedene: fra landbruksproduksjon til høsting, til behandling og emballasje, og til og med hvordan forbrukere oppbevarer, håndterer og konsumerer maten vår.  

Mars Global Food Safety Center  

Mars Global Food Safety Center (GFSC) er en global hub og et toppmoderne forsknings- og opplæringssenter som er designet for arbeid med matsikkerhet. Målet vårt er å spille en rolle i bekjempelse av underernæring og andre årsaker til utrygge matvarer rundt om i verden, spesielt i lavinntektsland. For å oppnå dette, samarbeider vi med regjeringer, akademia, frivillige organisasjoner og interessenter for å sikre tryggere mat for alle.  

African Orphan Crop Consortium 

På tvers av forretningssegmenter bruker vi vitenskap for å fremme landbruksproduktivitet og forbedre matvaresikkerhet. For eksempel er vi involvert i African Orphan Crop Consortium (AOCC) – en organisasjon som fokuserer på sekvensering av genomene til 101 afrikanske avlinger som er grunnleggende for kulturen og kostholdet til millioner av afrikanske bønder. Målet er å hjelpe lokalsamfunn i landlige Afrika til å få mer næringsrike, større og tørkebestandige avlinger.  

AOCC-forskere lærer også opp planteforedlere og sikrer finansiering for å fremme og implementere vitenskap og dele sin kunnskap offentlig. Forbedring av afrikansk landbruk kan utrydde underernæring, noe som rammer 30 % av afrikanske barn og koster Afrika nesten 125 milliarder dollar i året. 

Samarbeidende forskning og innovasjon 

Vi jobber også tett med flere organisasjoner som gir verdi, kompetanse og innsats i programmene våre, for å støtte matsikkerhet og håndtering av underernæring i utviklingsland. 

Vi samarbeider med mange organisasjoner for å forbedre matsikkerhet og trygghet i utviklingsland:  

  • I 2015 kunngjorde vi en ikke-bindende avtale med Tata Trusts om å samarbeide om forskning på ernæringsveiledning, som kan hjelpe med utredning av anemi og andre former for underernæring.  

  • Vi har samarbeidet med Verdens matvareprogram (WFP) for å utvikle produksjonsstandarder for næringstette matvarer for befolkninger som står overfor sult og underernæring.  

  • Vi støtter anskaffelse av eksperter innen opplæring i matsikkerhet, risikovurderinger og innsikt i behandling av matsikkerhet i tørre produksjonsmiljøer. 

Ved å ha en åpen og samarbeidende tilnærming, kan vi bidra til å øke morgendagens globale matsikkerhetsstandarder, slik at vi kan skape en verden uten underernæring og utrygge matvarer. Les mer i retningslinjene for kvalitet og matsikkerhet.