Eyebrow
Mars Wrigley
Heading
Skape en avskogingsfri global kakaoforsyningskjede

Vi er alle avhengige av skogen. Den er habitatet til halvparten av alle kjente plante- og dyrearter, regulerer lokale regnmønstre, er et viktig reservat for karbon og levebrødet til millioner av mennesker i landlige samfunn.

I dag markerer vi den internasjonale skogdagen ved å dele vår fremgang hittil innen begrensning av avskoging, som beskrevet i Cocoa for Generations-strategien vår. I tillegg snakker vi om nye forpliktelser for å skape en fremtid uten avskoging. Lenke til pressemelding

Fremgang hittil

Som en del av målet vårt om å bevare skoger og skape en sporbar forsyningskjede innen 2025, har vi GPS-kartlagt 24 % av den globale kakaoforsyningskjeden vår helt ned til gårdsnivå. Vi har også gjort betydelig fremgang i sporing av kakaoen vi kjøper, til opphavsland via Nivå 1 direkte leverandører, Nivå 2 grupper av bønder og Nivå 3 bondenivå. Trykk her for mer informasjon.

Kakaoforsyningskjeden vi ønsker i fremtiden

I tillegg til ambisjonene beskrevet i den opprinnelige Cocoa for Generations-strategien, ønsker vi videre å skape en avskogingsfri kakaoforsyningskjede, samt utvide forpliktelser til menneskerettigheter med kakaoleverandører, for å respektere og fremme rettighetene til urfolk og deres samfunn.

Dette arbeidet kommer til å inkludere 100 % kartlegging av forsyningskjeden vår via GPS ned til gården, risikovurdering og handlingsplaner for alle land vi kjøper kakao fra, inkludert Elfenbenskysten og Ghana (hvor over 65 % av verdens kakao vokser), Indonesia, Brasil, Kamerun og Ecuador.

Vi kommer også til å videreføre partnersamarbeid med kakaoleverandører, stater og sivile samfunnspartnere som deler målet vårt om å bevare skoger, og er forpliktet til å akselerere fremgangen vår ved bare å jobbe med kakaoleverandører som kan være ansvarlige for å møte milepælene som er fremsatt i Cocoa for Generations-planen.

Mer fra Mars