Eyebrow
Cocoa for Generations
Heading
Vi redder morgendagens kakao i dag
Subheading
Vi investerer mer enn 1 milliard dollar i å gjøre kakaoforsyningskjeden vår mer bærekraftig.

Sjokoladen vår er blitt elsket over hele verden i mer enn 100 år. For å sikre at vi kan fortsette å selge sjokolade til fremtidige generasjoner, vet vi at bærekraftig kakaoproduksjon er nøkkelen. 

Som en del av Sustainable in a Generation Plan – med målet om en sunn planet, hjelpe folk med å lykkes og fremme velvære – undersøker vi hvert aspekt av bedriften vår grundig, og hvordan ingrediensene i produktene våre dyrkes eller høstes. Dette inkluderer selvfølgelig kakao til merkevarer som M&Ms®, Twix®, Dove® og Snickers®.

Dessverre oppfyller ikke dagens kakaoforsyningskjede ambisjonene våre. Hos Mars er vi klare for en ny tilnærmingsmåte som baner veien for at kakaobønder, familiene deres og samfunnene kan lykkes. Cocoa for Generations er vårt bidrag, og vi vil at andre skal bli med oss i utviklingen av effektive, skalerbare og innovative løsninger. Vi kommer til å støtte Cocoa for Generations-strategien vår ved å investere mer enn 1 milliard dollar i løpet av de neste 10 årene, og forplikte oss til to hovedtiltak, hvor vi kommer til å forsøke å øke inntekten til småbruksbønder, beskytte barn og bevare skoger i dag. Vi vil også jobbe med å finne en modell for moderne, bærekraftig kakaoproduksjon i fremtiden.


Cocoa for Generations 

I fjor lanserte vi Sustainable in a Generation Plan, hvilket forplikter bedriften vår til å sette i gang systematiske endringer som gagner mennesker og planeten. Denne planen har ført til at vi har måttet revurdere hele bærekraftstrategien vår for kakao. 

I årenes løp har vi gjort fremgang i å takle sosiale og miljømessige utfordringer innen kakaosektoren, og vi har nådd nesten 180 000 bønder med sertifisering og forbedring av avlinger på deltakende gårder.

Men vi er utålmodige med tempoet i utviklingen og i næringen generelt. Tross fremskritt har ikke bøndene opplevd forbedringer i inntektene eller levekårene i tilstrekkelig tempo. Barn må fortsatt arbeide under farlige forhold, med betydelig mangel på tilgang til sikre og gode skoler. Avskoging fortsetter i kakaoforsyningskjeden med dyrking som skjer i beskyttede skogsområder. Bedrifter og staten må endre tankesett og handlemåten hvis familier innen kakaobransjen skal kunne lykkes i fremtiden.

Cocoa for Generations er vårt bidrag. Vi er forpliktet med to hovedtiltak, Responsible Cocoa Today og Sustainable Cocoa Tomorrow, og vil at andre skal bli med oss i utviklingen av effektive, skalerbare og innovative løsninger.

Responsible Cocoa Today

Det første tiltaket for generasjoner er Responsible Cocoa Today. Målet er å sørge for at 100 % av kakaoen vår kjøpes under ansvarlige vilkår globalt og er sporbar, innen 2025.

Dette tiltaket er større enn tiltakene for sertifiseringsstandarder og praksiser, og forplikter oss til å handle på tvers av tre fokusområder: kakaobønder, samfunn og miljøet, som bidrar til å gjøre det som virkelig betyr noe:

Beskytte barn

 

For mange barn jobber under farlige forhold i kakaosektoren. Tidlige indikasjoner tyder på at overvåkingsprogrammer og motarbeiding av barnearbeid (CLMRS) kan potensielt halvere raten av risikabelt barnearbeid i de deltakende familiene. Mars vil samarbeide med leverandører og sertifiseringer for å forbedre overvåkings- og oppfølgingsprogrammer for barnearbeid (CLMRS) som er distribuert i Responsible Cocoa Today-forsyningskjeden, og fortsetter å bidra til å forbedre utdanningen i samfunn som dyrker kakao, med fokus på tilgang til og kvalitet på skoler. Det er viktig at barn i kakaosamfunn har et sikkert alternativ til arbeid og at de har muligheten til å lykkes.
 

 

Målet vårt er å oppnå en avskogingsfri global kakaoforsyningskjede innen 2025. Ambisjonen vår, som understøttes av Cocoa for Generations-planen som Mars annonserte i fjor, anerkjenner behovet for å eliminere avskoging ved å dyrke mer kakao på eksisterende, lovlig areal uten å true gjenværende skoger. Vi forventer at gårder som er en del av vårt ansvarsbevisste kakaoprogram, skal levere satellittbaserte GPS-beliggenheter for gårder som leverer kakao, slik at vi har forsikringer om at slik kakao ikke kommer fra beskyttede skogsområder. Som en del av løftet om gjennomsiktighet offentliggjør vi opprinnelseslandene til kakaoen, våre nåværende nivå 1-leverandører og fremdrift av sporbarhet til nivå 2-bondegrupper og nivå 3-bønder, samt detaljerte handlingsplaner for Elfenbenskysten og Ghana – hvor over 65 % av verdens kakao dyrkes – som en del av bidraget vårt til Cocoa and Forests Initiative. I 2020 kommer vi til å offentliggjøre handlingsplanene for Indonesia, Brasil og Kamerun, og fullføre en risikovurdering for Ecuador, slik at vi vet hva vi må fokusere på. 

 

 

Målet vårt er å øke inntektene bønder genererer fra kakaoen sin. Et fundamentalt første trinn er å samarbeide med partnere for å sikre at modellen for godtgjørelse vi betaler for ansvarlig produsert kakao, blir revidert for å sikre at bønder får en høyere andel av godtgjørelsen. I partnerskap med andre vil vi også utforske og oppmuntre til ytterligere sektoravhengige endringer og partnerskap som kan gi økt inntekt for bønder.
 

Mens denne nye tilnærmingen blir implementert, vil Mars opprettholde sitt nåværende sertifiserte kakaonivå med Rainforest Alliance og med Fairtrade, og samarbeide med begge organisasjoner etter som de fortsetter å styrke implementeringen for å heve nivået på tvers av kakaosektoren. Mars applauderer både sertifiseringsorganisasjoners innsats for å organisere individuelle bønder i grupper og kooperativer, og gir opplæring og implementering av styringssystemer i sertifiserte landbruksgrupper, og er forpliktet til å samarbeide med dem for å forbedre revisjonskontrollene, overvåking av barnearbeid, sporbarhet og godtgjørelse betalt til bønder. Etter hvert som ytterligere målbare tiltak gjøres, vil Mars fortsette å omstille kakaovolumene til disse nye og sterkere tilnærmingene.

Sustainable Cocoa Tomorrow

 

 

Støtter langsiktig investering med utviklingsplaner for gårder: Utviklingsplaner for gårder er støttepakker som skreddersys hver gårdsbruk. Vi tror at de har potensial til å doble kakaoavlinger per hektar og gi bønder muligheten til finansiering.

 

 

Forbedre husholdningers inntekt med diversifisert gårdsbruk, skogsjordbruk og andre alternativer: Vi kommer til å fortsette å trekke frem fordelene ved diversifisert gårdsbruk og gode skogsjordbruksmodeller fra for eksempel annen cash, tømmer og matavlinger, kveg og inntekt utenfor gårdene.

Støtte samfunn ved å styrke kvinner gjennom mikrofinansiering: Vi kommer til å utvide spare- og låneprogrammer for menn og kvinner i småbyer i kakaosamfunn, for å styrke finansiell kyndighet, husholdningers sparepenger og aktiviteter som gir kvinner inntekt.

 

 

Endre måten vi gjør innkjøp på for å komme bøndene til gode: Vi kommer til endre kakaoinnkjøp som dekkes av Responsible Cocoa-programmet fra kortsiktige forretningsforhold til langvarige forhold med kakaoleverandører og -bønder. Vi håper at dette kan øke forutsigbarhet og effektivitet i investeringene våre, og gi kakaobønder og deres samfunn flere fordeler.

Vi deler fremskrittene

Vi deler fremskrittene våre, utfordringer og hva vi lærer under disse to hovedtiltakene. Vi vil jobbe aktivt med bransjen, regjeringer og andre sivilsamfunnspartnere for å finne felles løsninger og gjensidig fordelaktige resultater for kakaobondefamilier. Vi vil fortsette å samarbeide med fagfeller og leverandører, uten at det bærer preg av konkurranse, for å akselerere delt læring via industrifora, inkludert World Cocoa Foundation (og deres CocoaAction-plattform), og International Cocoa Initiative.

Forskning og vitenskap

Kakaobønder produserer kun 10 % av det de kan oppnå under perfekte forhold med god praksis. Derimot har kornproduksjonen nådd 60 % av sin teoretiske avkastning. Forskning på kakaodyrking støttes vanligvis av staten, jordbruksagenturer eller universiteter, og har lenge mottatt for få ressurser med for lite forskning og finansiell støtte. Mars tror at forskningstiltakene våre kan forbedre produktiviteten til bøndene vi er avhengige av, ved å investere mer i kakaoforskning.

Arbeidet vårt ledes av et nettverk med Mars' forskningsgårder, som inkluderer:

  • The Mars Center for Cocoa Science i Bahia i Brasil: Senteret ble åpnet i 1982 og er et knutepunkt for vitenskap og samarbeid i verdensklasse, som leder arbeidet innen kakaodyrking, skogsjordbrukssystemer, miljøer med stort biologisk mangfold og rehabilitering av arealer. 
  • Hacienda La Chola i Guayaquil i Ecuador: Som en av verdens ledende forskningsgårder for kakaoavlinger og praksis for gårdsadministrasjon lar Hacienda La Chola oss videreutvikle plantevitenskapsforskningen og testlæring.
  • Mars Edge i Sulawesi i Indonesia: Mars startet reisen sin i Indonesia i 1996 med etableringen av den første utenlandske kakaofabrikken i Ujung Pandang i Sulawesi. Bedriften og fabrikken ble utvidet i 2012, og den huser nå mer enn 300 associates. Mars har også to kakaoforskningssentre i Sulawesi, hvor de arbeider med å forbedre kvaliteten og produktiviteten til kakao i Indonesia ved å fokusere på avling av overlegne kloner, integrert pestbehandling, jordbehandling og diversifiserte gårdsbrukssystemer.

    Siden 2013 har Mars lært opp 120 kakaodoktorer direkte gjennom nettverket av fire kakaoutviklingssentre i Sør-Sulawesi. Disse gründerne gir råd og veiledning til 12 000 bønder direkte i sine landsbyer. Mars jobber også aktivt med åtte yrkesskoler, og har etablert et kakaopensum for å motivere unge folk til å jobbe med kakaodyrking og -forretninger.

En av våre største bragder er samarbeidet med IBM og United States Department of Agriculture’s Agricultural Research Center, hvor vi oppdaget sekvensering av kakaogenomer. Siden da har vitenskapsmenn over hele verden brukt arbeidet vårt til å utvikle flere motstandsdyktige kakaoavlinger som bærer mer frukt.

Mer fra Mars