Eyebrow
Løfter mennesker
Heading
Vi støtter en bærekraftig fremtid
Subheading
Slik hjelper vi småbruksbønder å lykkes

Hos Mars mener vi at alle som jobber innenfor våre utvidede forsyningskjeder, skal tjene tilstrekkelig til å ha en anstendig levestandard. Dette er målet vårt. Selv om vi sjelden har direkte kontakt med småbønder, er de en veldig viktig del av virksomheten vår. Vi fokuserer ikke bare på å støtte småbønder – vi jobber også for å sikre at de neste generasjonene er motiverte til å jobbe med gårdsbruk, slik at de kan lykkes i fremtiden.  

Hvorfor vi ønsker å øke inntektene til bøndene  

Anslagsvis arbeider 200 millioner småbønder for å mate hele verden, men altfor mange av dem lever i fattigdom. Selv om vi sjelden kjøper direkte fra bønder, er vi oppmerksomme på at det eneste riktige er å hjelpe småbruksbøndene ut av fattigdom, og det er også utrolig viktig for at forsyningskjedene skal være bærekraftige over tid. Den nåværende modellen fungerer ikke, og det er på tide med en endring.   

Planen vår er basert på investeringer i aktiviteter som har betydelig innvirkning på bakken. Vi begynner med kakao- mynte- og ris-forsyningskjedene våre, hvor et stort antall bønder er antatt å leve i fattigdom. 

Farmer Income Lab  

I 2018 lanserte vi Farmer Income Lab, en samarbeidende «tenke og gjøre-tank» fokusert på å finne praktisk innsikt som trengs for å bidra til å utrydde fattigdom for småbonden. Denne labben skal være en katalysator og sørge for raskere og mer effektiv innvirkning i stor skala innen forsyningskjedene våre, og den skal forsterke påvirkningsevnen vår ved å dele tankene våre med andre. Vi er stolte over at Oxfam har påtatt seg ansvaret for å fungere som én av rådgiverne våre i dette arbeidet.  

Maksimal påvirkning med Livelihoods Fund for Family Farming 

Vi var med på å grunnlegge Livelihoods Fund for Family Farming for å utvide investeringen i småbruksbønder. Med dette investerer vi mer enn 130 millioner dollar i utviklingen av bærekraftige landbruksprodukter med formålet om å forbedre inntekt, matsikkerhet og gjenopprette økosystemer.   

Vi har som mål å hjelpe 200 000 gårder gjennom Livelihoods-fondet, og samtidig utvikle bærekraftige forsyningskjeder for råmaterialer av høy kvalitet. Les mer i finansieringsanalysen for inntekt og retningslinjene for menneskerettigheter.