Eyebrow
Investering i fremtiden
Heading
Vi strekker oss lenger for å beskytte fremtiden

Denne artikkelen er skrevet av Barry Parkin, Chief Procurement & Sustainability Officer, og ble opprinnelig utgitt i Sustainable in a Generation Plan-rapporten for 2017–2018. Klikk her for å lese hele rapporten.

Vi har alltid visst at partnerskap i den tidlige fasen av produktutvikling er viktig for å utføre de nødvendige endringene. Derfor har vi i år investert store summer i å bygge på eksisterende partnerskap og etablere nye.

 

Samarbeidet med Livelihoods Fund for Family Farming er svært viktig, som vi var med på å etablere med Danone og andre i 2015. Dette fondet investerer 120 millioner euro i utviklingen av bærekraftige jordbruksprosjekter som forbedrer resultatene til småbruksbønder, samtidig som de sørger for matsikkerhet og gjenoppbygging av skjøre økosystemer. Vi har som mål å hjelpe 200 000 gårder gjennom Livelihoods Fund. Nå har vi tre prosjekter som har vært aktive i mer enn et år, og fire andre prosjekter på vei.

Jeg har nylig hatt muligheten til å besøke dette prosjektet og jobbe med vaniljebønder på Madagaskar. Selv etter bare ett år er det tydelig at dette fondet og denne tilnærmingsmåten fører til virkelige endringer. Det er på god vei mot å øke bøndenes omsetninger med så mye som 300 %, ved å forbedre dyrkepraksis og involvering i neste trinn i forsyningskjeden. Vår 10 år lange forpliktelse til innkjøp betyr at de kan investere med en viss sikkerhet, og vi er på vei til å tilby et bedre levebrød for opptil 3 000 produsenter og omtrent 12 000 familiemedlemmer.

Én av de største utfordringene er avskoging som følge av utvidet jordbruk. Vedrørende kakao har vi samarbeidet med andre i bransjen via World Cocoa Foundation for å etablere et banebrytende offentlig-privat partnerskap kalt Cocoa and Forests Initiative for å få en slutt på avskoging i Ghana og Elfenbenskysten. Gjennom grundig overvåking og handling og investering innen bransjen har dette tiltaket potensial til å begrense avskoging som følge av jordbruk i disse landene, og være et eksempel på hva som er mulig i andre land med andre råmaterialer.

Vi har lansert et nytt, langvarig partnerskap med Verité, en ledende organisasjon innen menneskerettigheter, for å styrke innvirkningen til menneskerettighetsprogrammer. Vi jobber på tvers av eget arbeid med våre leverandører på Nivå 1, og til ytterkantene av de utvidede forsyningskjedene. Og vi lanserte Farmer Income Lab, et samarbeidsprosjekt hvor vi deler ideer og finner måter å øke inntekten til småbruksbønder på. Labbens innledende forskning og innsikt ble offentliggjort i 2018 i samarbeid med Oxfam, Wageningen University i Nederland og Dalberg Group.

En annen viktig partner er Ellen MacArthur Foundation, som vi inngikk et tidlig samarbeid med i New Plastics Economy. Vi har støttet organisasjonens tiltak gjennom målet vårt om å jobbe mot 100 % resirkulerbar emballasje innen 2025. Mindre plastemballasje, redusert søppel fra plastemballasje og økt resirkulerbarhet for plastemballasje er det aller viktigste for teamet mitt og meg. Vi vet at vi har mye å gjøre på dette området, og vi har økt investeringer og ressurser for å se en raskere fremgang.

Vi har gjort god fremgang innen vannforbruk, spesielt med hensyn til ris, hvor vi fokuserer på arbeid i Pakistan, Spania og USA. Dette er en god start, men vi må gjøre mer. Og med klimaendringer som fortsetter å påvirke innkjøpsregioner i hele verden, møter vi på stadig større risikoer.

I forsøket på å fremme velvære fortsetter vi å utvide den bransjeledende fremgangsmåten for ansvarlig markedsføring ved å ta i bruk et forsterket system for måling av samsvar med Mars’ retningslinjer for markedsføring, inkludert solid revisjon fra tredjeparter. Lederskapet vårt på dette området ble anerkjent offentlig da vi kom på førsteplass i markedsføringskategorien i Global Access to Nutrition Index (ATNI) i 2018, og vi samarbeider med et utvalg av likesinnede partnere for å heve standarder i bransjen – spesielt innen digital selvregulering.

Vi gjør også fremskritt når det gjelder forpliktelser som kan forbedres, og utvider produkttilbudene til kundene våre for å støtte velvære. Vi har investert store summer i å anerkjenne behovene til kunder som ønsker flere naturlige ingredienser – i størst grad innen utvikling og forskriftsmessig godkjenning på tvers av flere markeder for nye, naturlige farge-ingredienser.

Gjennom disse tiltakene – samt interne programmer som blant annet fremmer våre associates' helse og velvære – greide vi å oppnå en øking på 55 % i den totale globale ATNI-poengsummen vår, fra 3,6 (av 10) i 2016 til 5,6 i 2018.

Sustainable in a Generation Plan er direkte koblet til bedriftens mål, og derfor investerer vi mer enn 1 milliard dollar i løpet av de første tre årene for å starte realiseringen av ambisjonen vår. Vi vet at det kommer til å ta flere tiår å realisere planen vår helt og holdent, og vi kommer ikke nødvendigvis til å se rask fremgang for noen av målene de første årene. Men vi er fast bestemt på å følge veien vi har valgt. Dette første året har handlet om å starte omformingen av forsyningskjedene av råmaterialer, å akselerere det som allerede fungerer, å etablere og investere i en rekke viktige partnerskap, og å teste ut nye tilnærmingsmetoder. De neste årene vil vi se en betydelig oppgradering av aktiviteten og påvirkningen vår i områdene vi opererer i.

Med vennlig hilsen

Barry Parkin

 

Mer fra Mars