Mars lanserer ny bærekraftsstrategi for kakao
Mars Wrigley Confectionery fokuserer på småbruksbøndene i denne ambisiøse strategien

CHICAGO, IL (19. september 2018) – Mars Wrigley, en sjokoladeprodusent som har laget sjokolade i over 100 år og som er én av verdens største kjøpere av kakao, lanserte i dag en ny plan for å gjennomgå kakaoforsyningskjeden sin.

Med navnet Cocoa for Generations er småbonden den som står i sentrum for denne planen, som skal bidra til å beskytte barn og skoger samt skape en fremtid slik at kakaobønder og samfunnene som dyrker kakao, kan lykkes.  Cocoa for Generations støttes av en investering på 1 milliard dollar over 10 år, og er en viktig del av Sustainable in a Generation Plan som Mars kunngjorde i fjor.

«I nesten 40 år har vi jobbet for å oppnå bærekraftig kakaoproduksjon», sa John Ament, Global Vice President – Cocoa, Mars Wrigley. «Selv om vi har gjort fremgang, inkludert å gi nærmere 180 000 bønder bærekraftsertifisering, er vi utålmodige med tempoet vårt og i kakaosektoren generelt. Vi har ikke alle svarene, men det første skrittet vårt er å fokusere på bonden når det kommer til ambisjoner og handlinger. Vi har planer om å inspirere andre og jobbe sammen for å sikre Cocoa for Generations

Til tross for betydelig fremgang har ikke bøndene opplevd forbedringer i inntektene eller levekårene i et passende tempo.  Barn fortsetter å arbeide under farlige forhold, og avskoging fortsetter med landbruk som skjer i beskyttede skogsområder. Mars mener at det er behov for en endring der både bransjen, sivilsamfunnet og regjeringen må tenke og handle annerledes, og ha en ny tilnærming som baner vei for at kakaobønder, familiene deres og samfunnet skal lykkes.

Cocoa for Generations består av to tiltak: 
Responsible Cocoa Today
Med det første tiltaket har Mars som mål at 100 % av kakaoen fra Responsible Cocoa-programmet skal kjøpes inn og spores globalt innen 2025. Responsible Cocoa betyr å ha systemer på plass for å håndtere avskoging, barnearbeid og høyere inntekt for bønder.

Spesielt forventer Mars at gårder som er en del av Responsible Cocoa-programmet, skal levere satellittbaserte GPS-beliggenheter for gårder som leverer kakao, slik at vi har forsikringer om at kakaoen ikke kommer fra beskyttede skogsområder. Mars vil samarbeide med leverandører og sertifiseringer for å forbedre overvåkings- og oppfølgingsprogrammer for barnearbeid (CLMRS) som er distribuert i Responsible Cocoa-forsyningskjeden, og fortsetter å bidra til å forbedre utdanningen i samfunn som dyrker kakao, med fokus på tilgang til og kvalitet på skoler.

I tillegg vil Mars samarbeide med partnere for å sikre at modellen for godtgjørelse selskapet betaler for ansvarlig produsert kakao, blir revidert for å sikre at bønder får en høyere andel godtgjørelse. Mars vil utforske og oppmuntre til ytterligere sektoravhengige endringer og partnerskap som kan gi økt inntekt for bønder.

Mars’ nye tilnærming til kakao går forbi det nåværende nivået for sertifiseringsstandarder og praksis, og er en trinnendring fra det opprinnelige engasjementet Mars gjorde i 2009. 

Mens denne nye tilnærmingen blir implementert, vil Mars opprettholde sitt nåværende sertifiserte kakaonivå med Rainforest Alliance og med Fairtrade, og samarbeide med begge organisasjoner etter som de fortsetter å styrke implementeringen for å heve nivået på tvers av kakaosektoren. Mars applauderer både sertifiseringsorganisasjoners innsats for å organisere individuelle bønder i grupper og kooperativer, og gir opplæring og implementering av styringssystemer i sertifiserte landbruksgrupper, og er forpliktet til å samarbeide med dem for å forbedre revisjonskontrollene, overvåking av barnearbeid, sporbarhet og godtgjørelse betalt til bønder.  Etter hvert som ytterligere målbare tiltak gjøres, vil Mars fortsette å omstille kakaovolumene til disse nye og sterkere tilnærmingene.

Fairtrade sier: «Vi applauderer Mars for å anerkjenne rollen til småbonden og for at de fokuserer på småbonden i enhver ambisiøs plan innen kakaobærekraft. Uten inntektsvekst for disse bøndene er det ikke mulig å gjennomføre en endring på tvers av sektoren.  Vi trenger flere selskaper som tar lederskap når det kommer til denne typen problemer, og derfor er vi glade for muligheten til å fortsette å jobbe med Mars for å øke innflytelsen vår på en måte som gir mer for selskapet, samtidig som vi setter bøndene først.»

Rainforest Alliance sier: «Vi er alle enige om at det må skje en forandring for bønder, familiene deres og skogene», sa Britta Wyss Bisang, leder for bærekraftige forsyningskjeder hos Rainforest Alliance. «Vi takker Mars for å forsterke forpliktelsen til kakaoprodusenter, og for å anerkjenne at det er behov for en endring.  Vi ser frem til å styrke forholdet vårt til Mars, da dette er godt tilpasset den nye strategien vår, som legger mer fokus på samarbeid mellom produsenter, frivillige organisasjoner, selskaper og regjeringer.»
                  
Sustainable Cocoa Tomorrow 
Med det andre tiltaket håper Mars å vise at det er mulig å utføre en trinnendring i bønders inntekt og levebrød. I samarbeid med en innledende global gruppe på 75 000 kakaodyrkingsfamilier og kakaoleverandører, planlegger Mars å teste måter for å øke produktivitet, inntekt, motstandskraft og overordnet bærekraft gjennom fordeling av avlinger og inntekt, kjønnsprogrammer, låne- og sparemodeller for landsbyen, samt gårdsutviklingsplaner.

Parallelt vil Mars samarbeide med bransjen, regjeringer og andre sivilsamfunnspartnere for å finne felles løsninger og gjensidig fordelaktige resultater for kakaobondefamilier. Mars vil fortsette å samarbeide med fagfeller og leverandører, uten at det bærer preg av konkurranse, for å akselerere delt læring via industrifora, inkludert World Cocoa Foundation og deres CocoaAction-plattform, og International Cocoa Initiative.

MERKNADER TIL REDAKTØRER:
Du kan besøke:  https://www.mars.com/global/sustainable-in-a-generation/our-approach-to-sustainability/raw-materials/cocoa for mer informasjon om planen. 
   
Om Mars, Incorporated
Mars er et familieeid selskap som i mer enn 100 år har lagd en rekke ulike produkter og tilbudt tjenester til mennesker og kjæledyrene deres. Med mer 35 milliarder dollar i omsetning er selskapet en global virksomhet som produserer noen av verdens mest kjente merkevarer: M&M’s®, SNICKERS®, TWIX®, MILKY WAY®, DOVE®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, WHISKAS®, EXTRA®, ORBIT®, 5™, SKITTLES®, UNCLE BEN’S®, MARS DRINKS og COCOAVIA®. Mars tilbyr også veterinærhelsetjenester som inkluderer BANFIELD Pet Hospitals, Blue Pearl®, VCA® og Pet Partners™. Med hovedkontor i McLean i Virginia opererer Mars i mer enn 80 land. The Five Principles til Mars – Quality, Responsibility, Mutuality, Efficiency og Freedom – inspirerer deres mer enn 100 000 Associates til å skape verdier for alle sine partnere og levere vekst de er stolte av hver dag. 

For mer informasjon om Mars kan du besøke www.mars.com. Bli med oss på FacebookTwitterLinkedInInstagram og YouTube.

Kontakt: 
Michelle O’Neill
[email protected]
[email protected]